2023

 • Адаптација на деловен простор (Аеродром) , Скопје

2022

 • Надградба (поткровје) на семејна куќа (Пржино) , Скопје
 • Семејна куќа (Сопиште), Скопје
 • Реконструкција на магацинска хала и административни простории (Визбегово), Скопје

2021

2020

 • Доградба на семејна куќа (Бардовци) , Скопје
 • Реконструкција и адаптација на административни простории - Македонски Пошти (Чаир) , Скопје
 • Реконструкција со пренамена на станбен објект (Ѓорче Петров), Скопје
 • Реконструкција на спортска сала при ОУ"Кирил и Методиј", Велес
 • Реконструкција и адаптација на дел од депо на Музеј на град Скопје, Скопје

2019

 • Реконструкција и адаптација на семејна куќа (Стајковци) , Скопје
 • Партерно уредување на ОУ"Арсени Јовков", Скопје
 • Викенд куќа, Сушица
 • Дизајн на конференциска сала за КХВ, Скопје
 • Доградба и адаптација на семејна куќа (Бардовци) , Скопје
 • Доградба и адаптација на семејна куќа (Жданец) , Скопје
 • Реконструкција и адаптација на поткровје на семејна куќа (Кисела Вода) , Скопје
 • Реконструкција и адаптација на семејна куќа (Соње) , Скопје
 • Станбен простор (Карпош 1) , Скопје

2018

2017

2016

 • Станбен простор (Аеродром) , Скопје

2015

 • Деловен простор (Визбегово) , Скопје
 • Станбен простор (Ново Лисиче) , Скопје

2014

2013

2012

2011

2010

 • Книжарница, Кочани
 • Станбен простор (Центар), Скопје
 • Станбен простор (Аеродром), Скопје
 • Станбен простор (К.Вода), Скопје
 • Настрешница - Семејна куќа (Ѓорче Петров), Скопје
 • Станбен простор (Аеродром), Скопје
 • Кафе-книжарница (Центар), Скопје
 • Поткровен станбен простор (Центар), Скопје
 • М.Р.Т.В. - Лични карти и пасоши, Скопје

2009

 • Музеј на А.Р.М. - седиште на Г.У.В.Р. Скопје (Аеродром), Скопје

2008

 • Семејна куќа, с.Батинци, Скопско
 • Книжарница, Тетово
 • Семејна куќа (Водно), Скопје
 • Настрешници (Комплекс М.В.Р.), Скопје
 • Колективна станбена зграда - засолниште (Маџари), Скопје
 • Книжарница, Охрид
 • Надградба на Семејна куќа  (Сингелиќ), Скопје
 • Комплекс на М.В.Р. , Струмица
 • Доградба на семејна викенд куќа (с.Петровец), Скопско
 • Семејна куќа - Спрат 1 (Влае), Скопје
 • Станбен простор (Барддовци), Скопје
 • Стражарска куќарка (Комплекс на М.В.Р.), Скопје

2007

2006

 • Семејна куќа (Ѓорче Петров) , Скопје
 • Семејна куќа(Црниче), Скопје
 • Книжарница(Влае), Скопје
 • Семејна куќа(Бардовци), Скопје
 • Магацински и деловни простории "БОМАГО" (Маџари) , Скопје

2005

 • Касарна "Гоце Делчев"(Аеродром), Скопје
 • Станбен простор (К.Вода) , Скопје

2002

2001

 • Административно-деловни простории "NOVO NORDISK" (Аеродром), Скопје

1999

 • Отворено пазариште "СКОПСКИ ПАЗАР" (Ѓорче Петров), Скопје

1996

 • Книжарница , Битола

1993

 • Детален урбанистички план "Комплекс касарна", Струмица