Индивидуален станбен објект - Викенд Куќа во Охрид : Проектирање, Надзор над изведба, Технички прием на објект.

Површина: 100 м2 ; Проект: 2002 година ; Изведба: 2003 година


Основа на Викенд куќа во Охрид