Станбен простор - н.Аеродром во Скопје : Проектирање.

Површина: 110 м2 ; Проект: 2010 година ; Изведба: 2010 година