Семејна куќа - н.Бардовци во Скопје : Проектирање, Инженеринг, Надзор над Изведба, Изведба на ентериерно решение, Технички прием на објект.

Површина: 400 м2 ; Проект: 2006 година ; Изведба: 2006 година