Надградба на семејна куќа - н.Ѓорче Петров , Скопје: Проектирање, Инженеринг, Надзор над изведба, Технички прием на објект.

Површина: 100 м2 ; Проект: 2006 година ; Изведба: 2007 година


Основа на Викенд куќа во Охрид