Семејна куќа - н.Пинтија во Скопје : Проектирање.

Површина: 180 м2 ; Проект: 2010 година ; Изведба: 2011 година