Станбен простор - населба "Центар" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 100 м2 ; Проект: 2012 година ; Изведба: 2012/2013година