Станбен простор - населба "Центар" во Скопје : Проектирање.

Површина: 75 м2 ; Проект: 2013 година.