Настрешница за тераса - населба "Влае" во Скопје : Разработка на концепт.

Површина: 25 м2 ; Идејно решение: 2012 година