Станбен простор - населба "Кисела Вода" во Скопје : Проектирање , Изведба .

Површина: 75 м2 ; Проект: 2012 година , Изведба: 2012 година