Семејна куќа - населба "Влае" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 100 м2 ; Проект: 2017 година ; Изведба: 2017/2018година