Станбен простор - населба "Центар" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 75 м2 ; Проект: 2014 година ; Изведба: 2014 година