Станбен простор - населба "Центар" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 115 м2 ; Проект: 2015 година ; Изведба: 2015/2016година