Станбен простор - населба "Дебар Маало" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 80 м2 ; Проект: 2018 година ; Изведба: 2018година