2017

2016

2015

2014

2013

 • Деловен простор - локал во т.ц. "Capitol Mall&Residence"(н.Аеродром) , Скопје
 • Семејна куќа - (Дебар маало) , Скопје
 • Семејна куќа - Тераси (Сопиште) , Скопје
 • Станбен простор (Дебар маало) , Скопје
 • Книжарница , Велес
 • Семејна куќа (Драчево) , Скопје
 • Книжарница , Тетово
 • Деловен простор - локал во Ramstore (Центар) , Скопје
 • Портирница - станбена зграда (Центар) , Скопје
 • Кафе бар (Центар) , Скопје
 • Станбен простор (Центар) , Скопје

2012

 • Локал (City Mall) , Скопје
 • Shop in shop (Carrefour - City Mall) , Скопје
 • Книжарница , Битола
 • Реконструкција и адаптација на семејна куќа , Битола
 • Станбен простор (Кисела Вода) , Скопје
 • Книжарница Т.Ц. "Бисер" (Аеродром) , Скопје
 • Станбен простор (Карпош 1) , Скопје
 • Семејна куќа (Влае) , Скопје
 • Книжарница (Аеродром) , Скопје
 • Потркровен станбен простор (Центар) , Скопје
 • Административни простории (Центар) , Скопје
 • Книжарница (Автокоманда) , Скопје
 • Административно-деловен објект и магацин (Влае) , Скопје

2011

 • Станбен простор (Аеродром) , Скопје
 • Станбен простор (Аеродром) , Скопје
 • Станбен простор (Карпош 4) , Скопје
 • Книжарница , Велес

2010

 • Книжарница , Кочани
 • Станбен простор , (Центар) , Скопје
 • Станбен простор , (Аеродром) , Скопје
 • Станбен простор , (К.Вода) , Скопје
 • Заштитни фасадни решетки , (објект - "Нова Македонија") , Скопје
 • Станбен простор , (К.Вода) , Скопје
 • Настрешница - Семејна куќа , (Ѓорче Петров) , Скопје
 • Кафе-книжарница , (Центар) , Скопје
 • Поткровен станбен простор , (Центар) , Скопје
 • М.Р.Т.В. - Лични карти и пасоши , Скопје

2009

 • Музеј на А.Р.М. - седиште на Г.У.В.Р. Скопје , (Аеродром) , Скопје

2008

2007

2006

 • Настрешница , (Комлекс на М.В.Р.) , Скопје
 • Настрешница - семејна куќа , (Бардовци) , Скопје
 • Книжарница , (Влае) , Скопје
 • Реконструкција и адаптација на магацински простории "ДАНЕКС" (Центар) , Скопје

2005

 • Станбен простор , (к.Вода) , Скопје
 • Семејна куќа , (К.Вода) , Скопје

2004

 • Партерно уредување на административен објект , (Влае) , Скопје

2003

 • Реконструкција на "Клуб на пратеници" , (Центар) , Скопје

2001

2000

 • Реконструкција на основно училиште , с. Глоѓе и с. Непроштено
 • Реконструкција и адаптација на административно-деловни простории "РУДАРСКИ ИНСТИТУТ" (Аеродром), Скопје

1999

 • Изведба на ентериерно решение : Фитнес центар и салон за убавина (Центар), Скопје

1998

 • Изведба на ентериерно решение : административно-деловни простории "МЕПРИНГ" (Центар), Скопје

1997

 • Реконструкција на административно-деловни простории "АВИОИМПЕКС" (Центар), Скопје

1996

 • Реконструкција на административни простории "ТРГОТЕКСТИЛ" (Центар), Скопје
 • Реконструкција матична служба (Центар), Скопје
 • Реконструкција полициска станица (Скопска Црна Гора), Скопје

1994

 • Реконструкција на засолништа (Аеродром , Карпош , Центар), Скопје
 • Реконструкција на засолниште , Тетово

1993

 • Реконструкција на засолниште , Гостивар