Административни простории на а.д. "Просветно Дело" - Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 700 м2 ; Проект: 2001 година ; Изведба: 2001 година