Кафе-книжарница на а.д."Просветно Дело" во Скопје : Проектирање, Изведба на ентериерно решение.

Површина: 250 м2 ; Проект: 2009 година ; Изведба: 2009 година