Семејна куќа во Битола : Проектирање, Кoмплетна изведба

Површина: 125 м2 ; Проект: 2011 година ; Изведба: 2011/2012 година