Деловен простор "MINERVA" во "Skopje City Mall"

Површина: 60 м2 ; Проект: 2014 година ; Изведба: 2014 година