ИНТЕЛ архитектура ги поседува следните лиценци:

 

  • Лиценца за проектирање "Б"
  •  

  • Лиценца за надзор "Б"
  •  

  • Лиценца за изведба "Б"
  •  

  • Лиценца за Ревизија "Б"
  •