Инженерскиот тим на ИНТЕЛ архитектура :

 

  • Милановски  Драгољуб дипл.инж.арх.
  • Милановски Бојан  дипл.инж.арх.
  • Милановски Дарко  дипл.инж.арх.
  •  

    Нашиот тим за изведба на проектираните ентриерни решенија се состои од сопствени квалификувани мајстори со долгогодишно искуство во изведба на градежно-занатски работи.